Wykorzystanie zaległego urlopu w czasie epidemii

Wykorzystanie zaległego urlopu w czasie epidemii

Z dniem 24 czerwca 2020r. weszła w życie ustawa określana potocznie mianem „Tarczy 4.0”, która zmieniła zasady wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika dając pracodawcom możliwość wymuszenia na pracowniku wykorzystania urlopu we wskazanym terminie.

Kiedy należy wykorzystać urlop?

Zgodnie z kodeksem pracy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów, udziela go pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Może się jednak zdarzyć, że pracownik w danym roku nie wykorzysta urlopu zgodnie ze wskazanymi zasadami – wtedy pracodawca powinien umożliwić mu jego wykorzystanie w innym terminie, co jednak powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zmiany w czasie trwania epidemii

Opisane zasady, które wynikają z kodeksu pracy ulegają zmianie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. W świetle nowych przepisów pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Ważnym jest, że pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać, zatem nie ma on możliwości kwestionowania decyzji pracodawcy w tym zakresie.