Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Przy ocenie zasad dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego kluczowe znaczenie ma ustalenie czy umowa została zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony.

Umowa najmu – czas nieokreślony

W przypadku gdy umowa najmu została zawarta na czas nieokreślony Continue reading

więcej