Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Proces leczenia jest procesem niezwykle złożonym, w którym należy dochować szeregu wymogów, obowiązek ten ciąży na podmiocie leczniczym wespół z zatrudnionym w nim personelem, który to ma obowiązek poszanowania praw pacjenta w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ramach przyjętego procesu Continue reading

więcej
Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dokumentacja medyczna zawiera niezwykle istotne dane, które dotyczą przebiegu leczenia pacjenta, dlatego też podlega szczególnej ochronie na gruncie obowiązujących przepisów.

 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje wyłącznie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu (np. Continue reading

więcej