Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Urlop wypoczynkowy stanowi okres, w którym pracownik ma możliwość odpoczynku od pracy, co w założeniu ma pozwolić na jego regenerację oraz powrót do pracy z nowymi siłami. Zasadniczo powinien on stanowić czas dostępny do dyspozycji pracownika, którego to pracodawcy Continue reading

więcej
Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Proces leczenia jest procesem niezwykle złożonym, w którym należy dochować szeregu wymogów, obowiązek ten ciąży na podmiocie leczniczym wespół z zatrudnionym w nim personelem, który to ma obowiązek poszanowania praw pacjenta w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ramach przyjętego procesu Continue reading

więcej