Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Proces leczenia jest procesem niezwykle złożonym, w którym należy dochować szeregu wymogów, obowiązek ten ciąży na podmiocie leczniczym wespół z zatrudnionym w nim personelem, który to ma obowiązek poszanowania praw pacjenta w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ramach przyjętego procesu Continue reading

więcej