Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dokumentacja medyczna zawiera niezwykle istotne dane, które dotyczą przebiegu leczenia pacjenta, dlatego też podlega szczególnej ochronie na gruncie obowiązujących przepisów.

 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje wyłącznie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu (np. Continue reading

więcej