Kancelaria Prawna - radca prawny Rafał Łuczkowski

radca prawny

Rafał Łuczkowski

(+48) 602 894 511

biuro@kancelaria-luczkowski.pl

Wykonuję zawód Radcy Prawnego od 2016r., prowadząc indywidualną kancelarię i zajmując się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego, cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji związanych z ochroną danych osobowych (RODO).

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo) oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Filologia Germańska). W latach 2013 – 2015 odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, zdając egzamin zawodowy oraz uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego.

Na przestrzeni ostatnich lat zdobywałem doświadczenie prowadząc przed sądem procesy cywilne oraz karne związane z dochodzeniem przez osoby poszkodowane roszczeń z tytułu tzw. „błędów medycznych” oraz naruszenia praw pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również reprezentując ich przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

W swojej praktyce doradzam przedsiębiorcom oraz podmiotom leczniczym, dla których tworzę oraz analizuję umowy w obrocie gospodarczym dbając o należyte zabezpieczenie ich interesów, a także udzielam wsparcia w zakresie dochodzenia wierzytelności na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, wskazując optymalne rozwiązania celem możliwie pełnej ochrony ich interesów.

Posługuję się językiem angielskim oraz niemieckim.

Więcej informacji na temat zakresu świadczonych usług można znaleźć w zakładce „Obszary Praktyki”.