Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Kiedy można odwołać pracownika z urlopu?

Urlop wypoczynkowy stanowi okres, w którym pracownik ma możliwość odpoczynku od pracy, co w założeniu ma pozwolić na jego regenerację oraz powrót do pracy z nowymi siłami. Zasadniczo powinien on stanowić czas dostępny do dyspozycji pracownika, którego to pracodawcy nie wolno zakłócać ani przerywać, jednak istnieją sytuacje, w których możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy dojdzie do łącznego spełnienia dwóch warunków – muszą zaistnieć okoliczności, które wymagają obecności tego pracownika w pracy, a także musi wystąpić niemożność przewidzenia tych okoliczności w chwili rozpoczynania urlopu przez pracownika.

Do okoliczności, które uzasadniają odwołanie pracownika należą najczęściej nagłe sytuacje, do których można zaliczyć m.in. nagłe choroby kluczowego personelu, wypadku lub awarie wyposażenia, które wymagają nagłej reakcji celem usunięcia etc.

Czy pracownik ma obowiązek stawić się w pracy?

W przypadku gdy rzeczywiście dojdzie do spełnienia wskazanych okoliczności pracownik ma obowiązek stawić się w pracy, obowiązek ten stanowi wyraz pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, o którym mowa w art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy. Nie jest wykluczone, że w przypadku odmowy stawienia się w pracy przez pracownika może dojść do rozwiązania jego stosunku pracy w trybie natychmiastowym, przy czym kwestia ta powinna uwzględniać okoliczności poszczególnego wypadku.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Należy pamiętać, że w przypadku odwołania pracownika z urlopu pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, które to pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Koszty te kształtują się zależnie od okoliczności i mogą obejmować np. koszty podróży, utratę opłaconych pobytów bądź zakupionych atrakcji itp. – przy czym obowiązek wykazania związku ich utraty z dokonanym przez pracodawcę odwołaniem obciąża pracownika.

 

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy oraz bieżącej działalności, jak również reprezentacją stron stosunku pracy (pracodawca, pracownik) przed sądem w związku z dochodzonymi roszczeniami.

Zapraszamy do kontaktu:

 (48) 602-894-511

biuro@kancelaria-luczkowski.pl