Dochodzenie zapłaty faktur przed sądem

Dochodzenie zapłaty faktur przed sądem

Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym to w dzisiejszych czasach wyzwanie, gdyż codziennością każdego przedsiębiorcy są wszelakiej maści zatory płatnicze, które po części mogą wynikać z szeregu nieprzewidzianych sytuacji losowych, jednak w niektórych wypadkach problemem bywa nierzetelny kontrahent.

Usługa została wykonana, wystawiono fakturę a jednak kontrahent nie kwapi się z uiszczeniem należności – takie sytuacje nie należą do rzadkości i wymagają niestety podjęcia kroków celem zmuszenia dłużnika do zapłaty.

Pierwszym krokiem jest zebranie kompletu dokumentów związanych z określoną usługą, co dotyczy zarówno umowy jak i dokumentów wytworzonych w trakcie jej realizacji (pokwitowania, protokoły, porozumienia, pisemne ustalenia itp.). Kluczowa jest analiza samej umowy, tak aby jasne było czy zachodzą podstawy do podjęcia kroków przed sądem.

Jednak przed wytoczeniem powództwa należy dać dłużnikowi możliwość dobrowolnego spełnienia świadczenia, w tym wypadku należy wystosować do niego wezwanie do zapłaty i wskazać kwotę, które domagamy się od niego wraz z informacją co do terminu płatności oraz konta, na które powinien dokonać przelewu. Istotnym jest aby takie wezwanie doręczyć za pośrednictwem listu poleconego.

Jeżeli dłużnik nie zapłaci dobrowolnie konieczne jest wystąpienie na drogę sądową, a zatem należy sporządzić pozew o zapłatę – na tym etapie kluczowe jest prawidłowe sporządzenie pozwu, najlepiej z udziałem profesjonalisty, gdyż nieprawidłowości w tym zakresie mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić przedsiębiorcy odzyskanie należnych mu pieniędzy.

Po skutecznym przeprowadzeniu postępowania sądowego i uzyskaniu tzw. tytułu wykonawczego należy wszcząć postępowanie egzekucyjne, tj. skierować stosowny wniosek do komornika, który rozpocznie czynności egzekucyjne względem dłużnika, celem wyegzekwowania kwot dochodzonych przez przedsiębiorcę.