Błąd medyczny w procesie leczenia pacjenta

Błąd medyczny w procesie leczenia pacjenta

Błąd medyczny jest pojęciem, które występuje na styku medycyny oraz prawa i oznacza, najogólniej rzecz ujmując, działanie lub zaniechanie personelu medycznego w sferze udzielania świadczeń zdrowotnych (np. diagnostyka lub leczenie), który pozostaje w sprzeczności z zasadami wynikającymi z dorobku wiedzy medycznej, a który to może doprowadzić lub doprowadza do rozstroju zdrowia bądź opóźnienia w podjęciu właściwego leczenia.

 

Jakie są rodzaje błędów medycznych?

 

Do najczęściej występujących błędów medycznych należy zaliczyć:

  • Błąd diagnostyczny – polegający na podjęciu nieprawidłowych czynności diagnostycznych, wykonaniu niepełnej diagnostyki lub opóźnień w zakresie jej przeprowadzenia
  • Błąd organizacyjny – polegający na powstaniu nieprawidłowości w sferze organizacji świadczeń zdrowotnych w danym podmiocie leczniczym, np. poprzez niezapewnienie właściwego nadzoru lub wystarczająco kompleksowej opieki w świetle stanu klinicznego pacjenta
  • Błąd wykonawczy – oznacza podjęcie czynności medycznej (np. zabiegu operacyjnego) w sposób sprzeczny z wymogami medycznymi (np. z wykorzystaniem przestarzałej metody zabiegowej) lub z naruszeniem zasad ostrożności

 

Od błędów medycznych należy natomiast odróżnić „powikłanie” w leczeniu, gdyż to może wystąpić niezależnie od sposobu i zakresu podjętego leczenia, jako że jest związane z ogólnie pojętym ryzykiem terapeutycznym – jest wpisane w istotę zagrożeń związanych z każdym leczeniem.

Jakie prawa ma pacjent w przypadku błędu medycznego?

W przypadku gdy w ramach leczenia pacjenta wystąpił błąd medyczny ma on szereg roszczeń, które służą naprawieniu szkody – obejmują one zadośćuczynienie (za doznaną krzywdę, tj. wszelakiej maści ujemne przeżycia i cierpienie), odszkodowanie (w przypadku gdy doszło do szeroko rozumianych strat majątkowych) oraz rentę.

 

 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z naruszeniem praw pacjenta, jak również obroną przed roszczeniami w zakresie wsparcia dla podmiotów leczniczych, służąc wsparciem na etapie przedsądowym jak i reprezentacją przed sądem oraz innymi organami w zakresie oceny prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

(48) 602-894-511

biuro@kancelaria-luczkowski.pl