Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Kancelaria służy wsparciem w toku dochodzenia roszczeń związanych z naprawieniem szkody – zarówno majątkowej jak i niemajątkowej, doradzając na każdym etapie postępowania, poczynając od zgłaszania roszczeń podmiotom odpowiedzialnym, poprzez udział w postępowaniu likwidacyjnym aż po reprezentację pokrzywdzonego w toku postępowania sądowego. Dochodzenie naprawienia szkody jest procesem niezwykle złożonym, często długotrwałym oraz wymagającym zaangażowania i czujności, dzięki wsparciu profesjonalnego pełnomocnika proces ten dla poszkodowanego jest o wiele bezpieczniejszy, dzięki czemu możliwe jest dochodzenie należnych roszczeń bez stresu związanego z poruszaniem się w gąszczu skomplikowanych regulacji prawnych.

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem naprawienia szkody osób, które padły ofiarami wypadku w komunikacji, kiedy to kieruje roszczenia względem ubezpieczycieli sprawców wypadku lub podmiotów zobowiązanych w sytuacji, w której sprawca nie posiadał polisy OC lub nie udało się ustalić jego tożsamości.

Roszczenia dochodzone w przypadku wypadku komunikacyjnego obejmują:

Zadośćuczynienie – jako naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) za cierpienia, których doznał poszkodowany oraz wszelakie ujemne przeżycia związane ze zdarzeniem, którego padł ofiarą

Odszkodowanie – naprawienie szkód majątkowych, które wystąpiły w związku z wypadkiem (np. zwrot kosztów leczenia, dojazdu do lekarza, zakupu specjalistycznych leków, odzieży etc.)

Rentę – wypłacana comiesięcznie, w przypadku zwiększenia potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość a także w przypadku wystąpienia częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI

Kancelaria wspiera klientów dochodzących roszczeń związanych z wszelakiej maści nieszczęśliwymi zdarzeniami (np. poślizgnięciem na ulicy lub nieszczęśliwym upadkiem), do których doszło w następstwie zaniedbań bezpieczeństwa w różnego rodzaju miejscach jak np. chodnik, ulica, basen, lokal handlowy itp.

Roszczenia dochodzone w powyższych wypadkach obejmują:

Zadośćuczynienie – jako naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) za cierpienia, których doznał poszkodowany oraz wszelakie ujemne przeżycia związane ze zdarzeniem, którego padł ofiarą

Odszkodowanie – naprawienie szkód majątkowych, które wystąpiły w związku z wypadkiem (np. zwrot kosztów leczenia, dojazdu do lekarza, zakupu specjalistycznych leków, odzieży etc.)

Rentę – wypłacana comiesięcznie, w przypadku zwiększenia potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość a także w przypadku wystąpienia częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

BŁĘDY MEDYCZNE I NARUSZENIE PRAW PACJENTA

Kancelaria reprezentuje klientów w toku dochodzenia roszczeń z tytułu błędów diagnostycznych lub nieprawidłowego leczenia, określanych powszechnie jako „błędy medyczne”, jak również roszczeń związanych z naruszeniem praw pacjenta.

Każda sprawa analizowana jest indywidualnie celem wyboru optymalnej ścieżki postępowania oraz możliwe pełnej kompensacji szkody, której doznał poszkodowany pacjent.

Roszczenia dochodzone w przypadku zaistnienia błędu medycznego obejmują:

Zadośćuczynienie – jako naprawienie szkody niemajątkowej (krzywdy) za cierpienia, których doznał pacjent oraz wszelakie ujemne przeżycia związane ze zdarzeniem, którego padł ofiarą

Odszkodowanie – naprawienie szkód majątkowych, które wystąpiły w związku z zaistniałym błędem medycznym (np. zwrot kosztów leczenia, dojazdu do lekarza, zakupu specjalistycznych leków, odzieży etc.)

Rentę – wypłacana comiesięcznie, w przypadku zwiększenia potrzeb pacjenta lub zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość a także w przypadku wystąpienia częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

W przypadku gdy doszło do śmierci osoby bliskiej, która była następstwem zawinionego działania (np. w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub błędu medycznego) prawo przewiduje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdy, których doznali członkowie najbliższej rodziny zmarłego.

Jeżeli wskutek śmierci osoby bliskiej doszło do znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny istnieje także możliwość dochodzenia odszkodowania od podmiotu zobowiązanego.

Kancelaria służy pomocą w dochodzeniu wskazanych roszczeń wspierając osoby uprawnione za każdym etapie postępowania oraz dążąc do możliwie pełnego naprawienia doznanych szkód.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio