Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Sprawy związane z rodziną nie należą do łatwych, gdyż z jednej strony wymagana daleko idąca znajomość regulacji prawnych, które znajdują zastosowanie w sprawach dotyczących szeroko rozumianych kwestii prawnych związanych z rodziną, a z drugiej zaś strony niezbędną jest umiejętność spojrzenia na szereg zagadnień z perspektywy wykraczającej poza sztywne ramy prawne i zrozumienia specyfiki spraw rodzinnych.

ROZWÓD, SEPARACJA BYDGOSZCZ

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z rozwodem jak i separacją, reprezentując Klientów w toku postępowań sądowych oraz dbając o możliwie pełne zabezpieczenie ich interesu. W toku postępowania sądowego regulowane są także kwestie związane z alimentami, władzą rodzicielską jak również kwestie ustalenia kontaktów z dzieckiem.

ALIMENTY BYDGOSZCZ

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach związanych z dochodzeniem alimentów, a także modyfikacją już istniejącego obowiązku alimentacyjnego (podwyższenie lub zmniejszenie wysokości alimentów, jak również dochodzenie uchylenia obowiązku alimentacyjnego).

WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria doradza klientom i reprezentuje ich w postępowaniach, przedmiotem których jest kwestia władzy rodzicielskiej, zwłaszcza w postępowaniach o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej pozbawienia, ale także o jej przywrócenie.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Dokonanie prawidłowych rozliczeń po ustaniu wspólności majątkowej jest kwestią niezwykle istotną, stąd też warto podejść do niej w fachowym wsparciem. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o podział majątku doradzając w sferze rozwiązań polubownych jak również w toku postępowań sądowych.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio