Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Funkcjonowanie na rynku pracy niejednokrotnie prowadzi do konfliktów oraz konieczności obrony swych racji przed sądem, stąd też w tych sprawach warto powierzyć swoje interesy profesjonaliście. Kancelaria reprezentuje interesy klientów dochodząc ich praw oraz broniąc przed wszelakiej maści roszczeniami, tak aby możliwie pełnie zabezpieczyć interesy pracownika.

STOSUNEK PRACY

Kancelaria reprezentuje pracowników we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy – np. odwołanie od wypowiedzenia o pracę lub ustalenie istnienia stosunku pracy, a także dochodzi należnego wynagrodzenia w przypadku jego wypłaty w zaniżonej wysokości bądź opóźnień w jego wypłacie.

WYPADKI PRZY PRACY

Kancelaria służy pomocą w toku dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy lub w drodze do i z pracy, reprezentując interesy pracowników na etapie przedsądowym dążąc do polubownego rozwiązania sporu oraz w toku postępowania sądowego dochodząc należnych pracownikowi roszczeń.

ZAKAZ KONKURENCJI

Dokonujemy oceny postanowień dotyczących ograniczenia konkurencji w związku ze stosunkiem pracy a także służymy wsparciem w przypadku roszczeń związanych z szeroko rozumianym zakazem konkurencji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

Służymy wsparciem w kwestiach związanych z zastosowaniem kar porządkowych względem pracowników, pomagając dochodzić roszczeń z nimi związanych, np. odwołanie od kary porządkowej.

MOBBING

Wspieramy pracowników dotkniętych zjawiskiem mobbingu w miejscu pracy, reprezentując ich przed sądem oraz dochodząc należnych im świadczeń z tego tytułu.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio