prawo pracy

Stosunek pracy

Kancelaria reprezentuje pracowników we wszelkich sporach wynikających ze stosunku pracy – np. odwołanie od wypowiedzenia o pracę lub ustalenie istnienia stosunku pracy, a także dochodzi należnego wynagrodzenia w przypadku jego wypłaty w zaniżonej wysokości bądź opóźnień w jego wypłacie.

wypadki przy pracy

Doradzamy pracownikom w toku dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami przy pracy lub w drodze do i z pracy, reprezentując interesy pracowników na etapie przedsądowym dążąc do polubownego rozwiązania sporu oraz w toku postępowania sądowego dochodząc należnych pracownikowi roszczeń.

Zakaz konkurencji

Dokonujemy oceny postanowień dotyczących ograniczenia konkurencji w związku ze stosunkiem pracy a także służymy wsparciem w przypadku roszczeń związanych z szeroko rozumianym zakazem konkurencji.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Służymy wsparciem w kwestiach związanych z zastosowaniem kar porządkowych względem pracowników, pomagając dochodzić roszczeń z nimi związanych, np. odwołanie od kary porządkowej.

Mobbing

Wspieramy pracowników dotkniętych zjawiskiem mobbingu w miejscu pracy, reprezentując ich przed sądem oraz dochodząc należnych im świadczeń z tego tytułu.