ochrona danych osobowych

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w procesie opracowywania oraz wdrażania regulacji związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z wymogami RODO – tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
– PIERWSZE KROKI

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych obejmuje następujące etapy:

  • Audyt – analiza procesów przetwarzania danych w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorcy, identyfikacja kluczowych zbiorów danych oraz procesów związanych z ich przetwarzaniem;

  •  Tworzenie dokumentacji – pomoc w sporządzeniu kompletu dokumentacji wymaganych w świetle RODO wraz z instruktażem co do zasad wdrożenia mechanizmów ochrony danych i korzystania ze sporządzonych dokumentów;

  • Szkolenia – cykliczne szkolenia dla przedsiębiorców oraz zatrudnionego personelu w zakresie bezpieczeństwa w procesie przetwarzania danych osobowych;

BEZPIECZEŃSTWO NA BIEŻĄCO

Kancelaria służy także stałą pomocą w ramach bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorców w odniesieniu do kwestii związanych z ochroną danych osobowych w następujących formach:

 

  • Stała obsługa – bieżący nadzór nad funkcjonowaniem zasad ochrony danych w procesie prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo we wszystkich jego aspektach.

  • Inspektor Ochrony Danych – Kancelaria podejmuje się realizacji obowiązków Inspektora Ochrony Danych zgodnie z wymogami wynikającymi z RODO

OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w ramach postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jak również w ramach postępowań przed sądem w związku z roszczeniami wynikającymi z naruszenia zasad ochrony danych osobowych.