Rafał Łuczkowski
Radca Prawny Bydgoszcz

Kancelaria Prawna Bydgoszcz

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo) oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Filologia Germańska). W latach 2013 – 2015 odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, zdając egzamin zawodowy oraz uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego.

Od 2016r. prowadzę indywidualną kancelarię zajmując się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych, a także prawa rodzinnego i prawa pracy, współpracując jednocześnie z jedną z butikowych kancelarii prawnych zajmujących się zagadnieniami z dziedziny zamówień publicznych oraz ochrony praw pacjenta.

Zdobywałem doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat prowadząc procesy cywilne związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu naprawienia szkody na osobie, naruszenia praw pacjenta a także reprezentują podmioty lecznicze przed Sądem oraz Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Doradzając przedsiębiorcom analizuję oraz tworzę umowy w obrocie gospodarczym dbając o należyte zabezpieczenie ich interesów, a także udzielając wsparcia w zakresie dochodzenia wierzytelności na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego, wskazując optymalne rozwiązania celem możliwie pełnej ochrony interesu klienta.

Więcej informacji na temat obszarów mojej praktyki można znaleźć w zakładce “Zakres Usług”

Referencje

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio